כללי מדיניות החזרת מוצרים, כספים והחזרות

מטעמי תקנות משרד הבריאות לאחר הוצאת הבשר מחנות המפעל – ללא אפשרות החזר על המוצרים.

כדי להיות זכאים לקבל החזר כספי על הבשר להיות בשלב ההזמנה לפני טיפולו, ושינועו אל מחוץ לחנות המפעל מטעמי תקנות משרד הבריאות אין באפשרותנו לקבל חזרה את המוצרים אשר יצאו ממפעלנו. כמו גם החלפת מוצרים ניתנת רק בשלבי האריזה ולא לאחר הוצאת הבשר מחנות המפעל.